Arsha Vidya Pitham, Saylorsburg, PA

Krishnavatara 03 - The Five Brothers

$12.95

Title: Krishnavatara 03 – The Five Brothers

Author: Munshi, K. M.

Description: This is the third part of book ‘Krishnavatara’, The Descent of the Lord. Third part ‘The Five Brothers’ ends with Drupadi’s Swayavara.

Publisher: Bharatiya Vidya Bhavan

Edition: 5th ed., Date: 2014, 605 pp., PB

Item Code: 9.78817E+12

SKU AVG17923 Categories , Tags ,