Arsha Vidya Pitham, Saylorsburg, PA

Sankara on Bhakti

$6.00

Title: Sankara on Bhakti

Author: Balakrishnan S.

Description:

Publisher: Bharatiya Vidya Bhavan

Edition: 1st ed., Date: 2000, 116 pp., PB

Item Code: 9.78817E+12

SKU AVG18934 Categories , Tags ,