Arsha Vidya Pitham, Saylorsburg, PA

Siddhantabindu (Dasashloki commentary)

$5.00

Title: Siddhantabindu (Dasashloki commentary)

Author: Subramanian, K.N. (Translator)

Description: Siddhantabindu, Madhusudan Saraswati’s Commentary on Sri Sankara’s Dasasloki

Publisher: Rishi Publications, Varanasi

Edition: 1st ed., Date: 1989, 109 pp., PB

Item Code: 9.78819E+12